Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja:
Trgovačko društvo INFOS PROMOTION d.o.o sa sjedištem u Osijeku, Plivska 33, Republika Hrvatska, (u daljnjem tekstu INFOS PROMOTION ), prilikom poslovanja koristi sljedeće Uvjete korištenja navedene u daljnjem tekstu, a sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini, Zakonu o zaštiti potrošača, Ustavu Republike Hrvatske i direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj trgovini.
Nastavkom korištenja ove stranice prihvaćate Uvjete poslovanja navedene u daljnjem tekstu.
Nadalje, ukoliko se sa istima ne slažete, molimo napustite stranicu.
INFOS PROMOTION u svakom trenutku zadržava pravo izmjene općih Uvjeta poslovanja, a nastavak korištenja iste podrazumijevati će da ste sa izmjenama upoznati, te da ih u potpunosti prihvaćate.
Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed izmijenjenih općih Uvjeta poslovanja.

AUTORSKA PRAVA
Svi sadržaji objavljeni na stranici podliježu zaštiti autorskih prava. Svako neovlašteno korištenje sadržaja sa stranica INFOS PROMOTION smatra se kršenjem prava stranice i podložno je kaznenoj odgovornosti.

PRAVO NA IZMJENE
Uredništvo stranice zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne najave promijeniti ili ukloniti njen sadržaj .

PRIVATNOST:
INFOS PROMOTION koristi samo nužne podatke potrebne radi uspješne suradnje između kupca/korisnika usluge i INFOS PROMOTION, kao davatelja usluge.
INFOS PROMOTION prihvaća zakonom obveznu odgovornost zaštite i tajnosti podataka svih kupaca/korisnika usluga.

OBVEZE KORISNIKA:
Svi korisnici stranice su obvezni davati samo ispravne podatke koji su potrebni INFOS PROMOTION.
Strogo je zabranjeno :
• Prikupljanje podataka drugih korisnika stranice u bilo kakve svrhe
• Vrijeđanje drugih korisnika na bilo kakvoj osnovi
• Objavljivanje bilo kakvih neželjenih i obmanjujućih sadržaja
• Samopromocija i reklamne poruke
• Lažno predstavljanje

CIJENE PROIZVODA I USLUGA
Sve cijene izražene su u Eurima ( EUR ) i uključuju PDV. 
INFOS PROMOTION može odobriti popuste kroz određeni vremenski rok.
Sve cijene su podložne promjenama do trenutka kupovine.
Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka uplate.

UGOVOR
Ugovor između INFOS PROMOTION i kupca/korisnika sklapa se elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku.
Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku primitka uplate. Ovako sklopljen ugovor neće osporavati pravnu valjanost samo na temelju činjenica da je sklopljen u elektroničkom obliku.
Ako zakonom o elektroničkoj trgovini nije što drugo propisano, na ovako sklopljen ugovor primjenjivati će se odredbe zakona o obveznim odnosima, odnosno drugog odgovarajućeg propisa koji uređuje ugovorne obveze.

NAČIN PLAĆANJA
INFOS PROMOTION nudi mogućnost sljedećih načina plaćanja:
• Uplata putem opće uplatnice
• Uplatu možete izvršiti u banci, pošti ili poslovnicama FINA-e
• Uplata putem Internet i mobilnog bankarstva
• Uplata na žiro račun u banci
• Plaćanje karticama Diners, MasterCard®, Maestro®, Visa

ODGOVORNOST ZA INFORMACIJE TREĆIH OSOBA:
Sukladno odredbama čl. 19. Zakona o elektroničkoj trgovini, INFOS PROMOTION oslobađa se odgovornosti za informacije trećih osoba.

RASKID UGOVORA:
Ugovor sklopljen u ovakvom obliku može se raskinuti isključivo na način određen Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti OVDJE >>>

DOSTAVA
Dostava proizvoda vrši se u roku od maksimalno 7 radnih dana, te ne ovisi o nama nego isključivo o dobavljaču od kojih se proizvodi naručuju.

Krajnji rok dostave paketa je 15 radnih dana zbog mogućih nacionalnih praznika i povećanog prometa na poštama.
U navedene rokove nije uračunato zadržavanje na carini i pošti.

Ukoliko krajnji kupac ne preuzme pošiljku, paket se vraća u INFOS PROMOTION.

Ako se pak paket vrati u INFOS PROMOTION krajnji kupac ima pravo na povrat novca nakon što dobavljač primi svoj paket.

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje.
Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija.

Ako nije drugačije dogovoreno, jamstvo na tvornički obnovljena i nova računala iznosi 12 mjeseci. Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana prilikom nepravilnog rada ili neprihvatljive uporabe. Jamstvo se ne odnosi na baterije za prijenosna računala.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela: INFOS PROMOTIO d.o.o., Kninksa 24, 31000 Osijek, ili nas kontaktirajte na 031 328 956 ili email na [email protected].

 

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Reklamacija se uvažava unutar 5 radnih dana nakon primitka proizvoda.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

Na adresu: Plivksa 33, 31000 Osijek
Na e-mail adresu: [email protected]
Na fax broj: 031 328 956
ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Plivksa 33, 31 000 Osijek. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

INFOS PROMOTIN d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Našicama.

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
INFOS PROMOTION d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.